Pravila nagradne igre "Klopca ljubezni"

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je Pivovarna Laško Union, d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je Sport Media Focus, d.o.o., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni aktivnosti lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

3. TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka na Facebook strani Gremo v hribe od 23. 10. 2019. do vključno 28. 10. 2019 do 23:59. Namen nagradne igre je promocija spletne skupnosti Gremo v hribe.

4. POTEK NAGRADNE IGRE IN IZBOR NAGRAJENCEV
V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre pravilno odgovori na nagradno vprašanje, ki bo objavljeno na Facebook strani Gremo v hribe. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  Izbor nagrajencev bo potekal na sedežu podjetja Sport Media Focus, d.o.o in bo izveden v prisotnosti tričlanske komisije. Izbor bo opravljen tako, da se bo izmed vseh sodelujočih, ki so podali pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje, naključno izžrebalo 1 nagrajenca.  Nagrajenec bo o izboru obveščen v komentarju pod objavo nagradne igre. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Gremo v hribe.

5. NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD
Nagradni sklad nagradne aktivnosti vsebuje nahrbtnik Salomon (1 nagrajenec).  Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator si pridržuje pravico do nepodelitve nagrad iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da sodelujoči v nagradni aktivnosti kršijo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni aktivnosti. Plačilo akontacije dohodnine skladno z veljavno dohodninsko zakonodajo ni potrebno. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Dobitnik nagrade bo obveščen v komentarju pod objavo nagradne igre najkasneje 2 dni po zaključku nagradne igre. Če se dobitnik nagrad na poziv, naj sporoči svoje osebne podatke v zasebno sporočilo, ne odzove v 2 dneh, se šteje, da nagrade ne želijo prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrade bodo nagrajencem posredovane po pošti najkasneje 30 dni po zaključku nagradne igre. Denarna izplačila nagrad niso mogoča, nagrade se podelijo izključno nagrajencu in niso prenosljive. Če nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni aktivnosti in/ali da so kršili te pogoje, in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti skladno s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

6. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator si po pregledu vseh pravilnih odgovorov pridržuje pravico v katerem koli trenutku izločiti prijavljene udeležence, če:
udeleženec prekrši pravila sodelovanja v nagradni igri;
udeleženec ne odgovori na poziv organizatorja v roku 2 dni ali posreduje netočne osebne podatke ali če iz katerega koli drugega razloga ni mogoče z njim stopiti v kontakt.

7. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Nagrajenec nagradne igre mora za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter naslov prebivališča, da bo nagrada sploh lahko poslana. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih ter razpošiljanje nagrad. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v Pivovarna Laško in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne pošljejo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence poslanih nagrad. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@sportmediafocus.com, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

8. KONČNE DOLOČBE
Povezava do pravil te nagradne igre je na voljo na Facebook strani Gremo v hribe. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Gremo v hribe.

V Ljubljani, 23. 10. 2019
 
 

Deli članek na družbenih omrežjih

PRIPOROČAMO ŠE

Ostale pisarije
S pravimi sopotniki je vsaka pot lažja
26. maj 2020
Ostale pisarije
Sezona 2020 | Osvojeno srce
28. april 2020
Ostale pisarije
Čarovnija narave
05. april 2020
Zlatko raziskuje
Koroška, tuzemski raj
12. februar 2020
Zlatko raziskuje
Zajamniki, balkon Pokljuke
30. januar 2020
Zlatko raziskuje
Dom ledenodobnega človeka, Potočka zijalka
21. december 2019
Zlatko raziskuje
Pliskina pot ali Kras je krasen!
19. oktober 2019
Ostale pisarije
Na Triglav po navdih
20. september 2019
Ostale pisarije
13. kolesarski vzpon na Šmohor
20. avgust 2019
Zlatko raziskuje
Po razglede nad Bohinjsko jezero
15. avgust 2019
Ostale pisarije
ČE ni gor, nisi bil gor! #LEPIINDRZNI
26. julij 2019
Ostale pisarije
Marjana Hostnik, mama in gorska reševalka
22. julij 2019
Ostale pisarije
Kje so tiste stezice?
08. julij 2019
Poročilo
Na Razorju v dobri družbi!
07. julij 2019
Poročilo
S skupnimi močmi v Mojstrani!
17. junij 2019
Zlatko raziskuje
Na hribovsko mal´co na planino Šija
22. maj 2019
Ostale pisarije
Prva pomoč v hribih
08. maj 2019
Ostale pisarije
Varno v hribe – razmere in orientacija
23. april 2019
Zlatko raziskuje
S kratkohlačnikom v Dolino Triglavskih jezer
22. november 2018
Ostale pisarije
Dnevi Aljaževega stolpa v dolini
05. oktober 2018
Zlatko raziskuje
Laško Zlatorog torta
01. september 2018
Zlatko raziskuje
Ženski odklop nad 16. vršiškim ovinkom
30. julij 2018
Ostale pisarije
Film: V kraljestvu zlatoroga
17. julij 2018
Zlatko raziskuje
IZLET: V deželi kozorogov in svizcev
12. julij 2018
Ostale pisarije
Kratkočasenje na poti
17. maj 2018
Ostale pisarije
Priporočila za hojo v hribe
17. maj 2018
Ostale pisarije
Tomo Česen: ne iščite bližnjic!
09. maj 2018
Ostale pisarije
Nasveti za varno planinarenje
29. april 2018
Ostale pisarije
Križišče zmajevih črt
11. april 2018
Ostale pisarije
Varnost na zelo zahtevnih planinskih poteh
10. april 2018
Ostale pisarije
Zlatorog na Triglavu
10. april 2018
Ostale pisarije
​Prva pomoč v gorah pozimi | PODHLADITVE
05. januar 2018
Ostale pisarije
​Novi sneg + veter = kloža!
13. december 2017
Ostale pisarije
Snežni plaz
03. december 2017
Ostale pisarije
Zlatorog na Triglavu
28. september 2017
Ostale pisarije
Orientiranje po soncu
07. avgust 2017
Zlatko raziskuje
Po sledeh pastirskih škratov
21. julij 2017
Zlatko raziskuje
Frischaufov dom na Okrešlju
26. maj 2017
Ostale pisarije
Klicanje na pomoč
12. oktober 2016
Zlatko raziskuje
Slovenski planinski muzej
15. september 2016
Zlatko raziskuje
Planina Dolga njiva
02. september 2016
Ostale pisarije
V kraljestvu Zlatoroga
21. avgust 2016
Zlatko raziskuje
Storžiška avantura
10. avgust 2016
Ostale pisarije
Ko se zabliska
15. julij 2016
Zlatko raziskuje
Ko ugrizne kača
07. julij 2016
Ostale pisarije
Kako izbrati med množico predlogov
07. junij 2016
Ostale pisarije
Z otroki v hribe
02. junij 2016
Ostale pisarije
​V hribe v dežju? Zakaj pa ne!
01. marec 2016
Ostale pisarije
Kako mrzla je burja?
30. oktober 2015
Ostale pisarije
Srečanje z medvedom
11. september 2015
Ostale pisarije
Ko se zabliska
20. avgust 2015
Ostale pisarije
Grenadir marš
04. maj 2015
Ostale pisarije
Planinski bonton
14. april 2015

ZADNJA FOTOGALERIJA

V GIBLJIVI SLIKI

SODELUJEMO S PLANINSKO ZVEZO SLOVENIJE

290

planinskih društev

58.143

registriranih članov

178

planinskih koč

1.7

mio

planincev obišče slovenske gore vsako leto

10.000

km

planinskih poti